Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Amir Koluh, Marjan Petrović, Novica Feldvari, Martin Sládek, Milija Topalovic, Stevan Vasic, Ivica Miloševic, Milenko Komlenovic, Milan Pešic, Atilla Szikela, Aleksandar Stojanovic, Jozef Ratajský, Marian Królik, Nikola Vujičić, Milan Cvijanovic,Dragan Karadarević, Jaroslava Stojková, Alexander Heringeš, Alexander Maršovský, Dura Jaguzovic,Avdo Šišić, Nedad Marjanovic, Aleksandar Vasic / DOVERA ZP

Dominika Botlíková / Okresnýúrad Senec

Ján Mikláš / JUDr. Michal Dáni

Alexandra Gerath / Exe. Úrad JUDr. Pavel Halás

Vasyl Popka / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Pavol Rák / Okresný súd Galanta

 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 9.8.2021

Senci dňa :21.7.2021

 

 

21. 7. 2021 11:26