Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Sociálnej a zdravotnej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2017 o 16,00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu v Senci.

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o sociálnych veciach a sociálnych službách v meste Senec

3. Rôzne

4. Záver

Mgr. Podolský František v.r.

predseda komisie

17. 1. 2017 14:51