Pokyny ako postupovať pri vybavovaní povolenia na trhový predaj, ambulantný predaj a poskytovanie služieb počas podujatí

Súbory / prílohy