Rozmery a typy zberných nádob

Mesto zabezpečuje, na základe požiadavky poplatníka, zberné nádoby na komunálne odpady a BIOODPADY prostredníctvom zmluvných dodávateľov. Zberné nádoby sú vyrábané z kvalitného plastu a certifikované.
Rozmery a typy jednotlivých zberných nádob sú uvedené v prílohe.

Súbory / prílohy