Životné situácie pre verejnosť: Životné prostredie

Situácia Oblasť
Kedy je možné realizovať orez drevín? Životné prostredie