Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

časť: Drobné hydrotechnické opatrenia

Štúdia je určená primárne pre výkonných reprezentantov mesta Senec, samosprávy a lokálnej štátnej správy. Využívať ju môže aj verejnosť, či developeri pri zisťovaní plánov adaptačných opatrení v meste Senec nakoľko sa ich budú bytostne dotýkať.

Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, časť: Drobné hydrotechnické opatrenia - textová a grafická časť (PDF, 15,2MB)