Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec

Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec (protipovodňová ochrana), bol schválený Mestským zastupiteľstvom Uznesením č.69/2015 zo dňa 10.09.2015.

Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec – textová a grafická časť (ZIP, 23MB)