plan dopravnej obsluznosti

Plán dopravnej obslužnosti mesta Senec, bol prerokovaný a odsúhlasený Mestským zastupiteľstvom Uznesením č.119/2022 zo dňa 13.09.2022.

 

Súbory / prílohy