Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

Súbory / prílohy