Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Kandidátne listiny a vzory tlačív si môže stiahnuť na: https://www.minv.sk/?oso18_vzory3

 

Súbory / prílohy