Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Kandidátne listiny a vzory tlačív si môže stiahnuť na: https://www.minv.sk/?oso18_vzory3

 

Primátor mesta Senec v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 16. júla 2018 vymenoval zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Senci pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Jana Maczeáková
e-mail: maczeakovaj@senec.sk
tel. 02/20205132


Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, Senec
2. poschodie, kancelária č. 27

 

Súbory / prílohy