Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môže stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Odporúčanie: na „Podpisovej listine na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta“  odporúčame v kolonke „Trvalý pobyt“  predtlačiť názov mesta celým slovom Senec. Podľa zákona rôzne skratky typu „SC“  nie sú povolené. 

 

Súbory / prílohy