Voľby

Mestská volebná komisia v Senci

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

volieb poslancov mestského zastupiteľstva  a volieb primátora mesta

Mestská volebná komisia v Senci podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktoré sa konali

29. októbra 2022.

  1. Do mestského zastupiteľstva v Senci boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana:

1. Pavol Kvál, Ing., nezávislý kandidát

2. Róbert Podolský, Ing., nezávislý kandidát

3. Eduard Kubala, nezávislý kandidát

4. Ľuboš Várady, nezávislý kandidát

5. Gabriella Németh, PhDr., SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny

6. Rudolf Galambos, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny

7. Janka Turanská, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

8. David Tengeri, Ing., nezávislý kandidát

9. Kristína Harvanová Černayová, Mgr., nezávislý kandidát

10. Juraj Gubáni, Ing., nezávislý kandidát

11. Rudolf Bittner, Ing., nezávislý kandidát

12. Iveta Barková, Mgr. Progresívne Slovensko

13. Gyula Bárdos, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny

14. Tomáš Mókoš, PhDr., Mgr., nezávislý kandidát

15. Richard Pauer, Ing. arch., nezávislý kandidát

16. Peter Príbelský, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

17. Monika Macháčková, nezávislý kandidát

18. Peter Kmeť, Progresívne Slovensko

19. Mária Hudáková, Ing., STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

20. Ján Pullman, Ing., Progresívne Slovensko

21. Andrea Šlosárová, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

 

  1. Za primátora mesta Senec bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana:

Pavol Kvál Ing., nezávislý kandidát

 

V Senci

Dátum: 30.10.2022


 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môže stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Odporúčanie: na „Podpisovej listine na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta“  odporúčame v kolonke „Trvalý pobyt“  predtlačiť názov mesta celým slovom Senec. Podľa zákona rôzne skratky typu „SC“  nie sú povolené. 

 

Súbory / prílohy