Zasadnutia

Zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci

(kalendárny rok 2017)

Mestská rada Mestské zastupiteľstvo
25.1.2017 9.2.2017
22.3.2017 6.4.2017
26.4.2017 11.5.2017
14.6.2017 29.6.2017
30.8.2017 14.9.2017
11.10.2017 26.10.2017
29.11.2017 14.12.2017

 

Zasadacie poriadky MsZ a komisií

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci