Zasadnutia

Zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci

(kalendárny rok 2016)

Mestská rada Mestské zastupiteľstvo
23.11.2016 08.12.2016
12.10.2016 27.10.2016
24.08.2016 08.09.2016
15.06.2016 30.06.2016
20.04.2016 05.05.2016
23.03.2016 07.04.2016
27.01.2016 11.02.2016

 

Zasadacie poriadky MsZ a komisií

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci