Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Eva Alapiová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 eva.alapiova@senec.sk
Ing. Diana Alapiová Útvar ekonomiky mesta
02/20205514 diana.alapiova@senec.sk
Erika Ambrušová Mestské kultúrne stredisko
02 45 92 34 03 / 0903 405 154 erika.msks@senec.sk
Mgr. Jana Babiaková Útvar projektového riadenia
02/ 20 205 164 jana.babiakova@senec.sk
Kristína Baďura Referent personalistiky a RĽZ
02/20205132 badurak@senec.sk
Helena Ballánová Útvar sociálnych služieb mesta
02 45 92 25 91 ballanovah@senec.sk
Bc. Monika Baničová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205145, 0904 282 245 monika.banicova@senec.sk
Ing. Sylvia Bartková Spoločný obecný úrad
02/20 205 165 bartkovas@senec.sk
Silvia Bartošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 silvia.bartosova@senec.sk
Mgr. Gabriela Belániková Sekretariát
02/20205102 gabriela.belanikova@senec.sk
Bc. Juraj Bezúr Informačné technológie
02/20 205 123, 0911 039 000 bezurj@senec.sk
Ing. Diana Bezúrová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205161, 0910 600 419 diana.bezurova@senec.sk
Mgr. Zuzana Briestenská Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122 zuzana.briestenska@senec.sk
Kristína Buttková Referent evidencie obyvateľstva
02/20205119 kristina.buttkova@senec.sk
Mgr. Nora Csukaová Útvar ekonomiky mesta
02/20205112 nora.csukaova@senec.sk
Karol Czére Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205127, 0903 219 630 karol.czere@senec.sk
Tibor Časný Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205144, 0903 212 539 tibor.casny@senec.sk
Zita Danter Útvar školstva a športu
02/2020 5512 zita.danter@senec.sk
Jana Ďurčová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205128 jana.durcova@senec.sk
Bc. Jarmila Ďurčová Útvar právny a správy majetku
02/20205120 jarmila.durcova@senec.sk