Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Eva Alapiová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 alapiovae@senec.sk
Ing. Dušan Badinský Primátor
02/20205101-2 musenec@senec.sk
Bc. Monika Baničová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205145 banicovam@senec.sk
Silvia Bartošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 bartosovas@senec.sk
Ing. Diana Bezúrová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205161 bezurovad@senec.sk
Mgr. Nora Csukaová Útvar ekonomiky mesta
02/20205112 csukaovan@senec.sk
Karol Czére Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205127 czerek@senec.sk
Tibor Časný Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205144 casnyt@senec.sk
Anna Čerňanská Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 cernanskaa@senec.sk
Zita Danter Útvar školstva a športu
02/2020 5512 danterz@senec.sk
Mgr. Miriam Ďurčeková Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/20205162 durcekovam@senec.sk
Bc. Jarmila Ďurčová Útvar právny a správy majetku
02/20205120 durcovaj@senec.sk
Jana Ďurčová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205128 durcova@senec.sk
Augustín Filo Informátor
02/20205115 informator@senec.sk
Mgr. Erika Fülöp Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122 fulope@senec.sk
Miroslav Furstenzeller Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757 furstenzellerm@senec.sk
Bc. Ivica Gajdošová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
0220205152 0904891717 gajdosovai@senec.sk
Bronislava Gašparová Sekretariát
02/20205101 musenec@senec.sk
JUDR. Mgr. Jana Glodžákova Útvar školstva a športu
02/2020 5517 glodzakovaj@senec.sk
Mgr. Alena Greksa Riaditeľka kancelárie primátora
02/20205154, 0910 999 406 greksaa@senec.sk