Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Eva Alapiová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 alapiovae@senec.sk
Zuzana Árvová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 arvovaz@senec.sk
Ing. Dušan Badinský Zástupca primátora
02/20205101 badinskyd@senec.sk
Silvia Bartošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 bartosovas@senec.sk
Gabriela Bernadičová Sekretariát
02/20205102 musenec@senec.sk
Bc. Alžbeta Bondorová Referent CO, dotácie mesta a organizačné zabezpečenie mestských akcií
02/20205123 alzbeta.bondorova@senec.sk
Bc. Alžbeta Bondorová 02/20205123 bondorovaa@senec.sk
Mgr. Nora Csukaová Útvar ekonomiky mesta
02/20205112 csukaovan@senec.sk
Karol Czére Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205127 czerek@senec.sk
Tibor Časný Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205144 casnyt@senec.sk
Anna Čerňanská Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 cernanskaa@senec.sk
Jana Ďurčová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205128 durcova@senec.sk
Bc. Jarmila Ďurčová Útvar právny a správy majetku
02/20205120 durcovaj@senec.sk
Mgr. Martina Grambličková Útvar právny a správy majetku
02/20205137 gramblickovam@senec.sk
Ing. Ján Gubáni Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205129 gubanij@senec.sk
Viera Guldanová Referent evidencie obyvateľstva
02/20205119 guldanovav@senec.sk
Renáta Halahijová Útvar všeobecnej a vnútornej správy
0220205130 halahijovar@senec.sk
Mgr. Ladislav Heringeš Mestská polícia
02/45922756 msp@senec.sk
Mgr. Ľuboš Hlaváč Mestská polícia
02/45925444 msp@senec.sk
Beáta Horváthová Útvar ekonomiky mesta
02/20205125 horvathovab@senec.sk