Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Eva Alapiová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 eva.alapiova@senec.sk
Mgr. Jana Babiaková Útvar projektového riadenia
02/ 20 205 164 jana.babiakova@senec.sk
Bc. Monika Baničová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205145 monika.banicova@senec.sk
Silvia Bartošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 silvia.bartosova@senec.sk
Mgr. Gabriela Belániková Sekretariát
02/20205102 gabriela.belanikova@senec.sk
Ing. Diana Bezúrová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205161 diana.bezurova@senec.sk
Mgr. Zuzana Briestenská Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122 zuzana.briestenska@senec.sk
Kristína Buttková Referent evidencie obyvateľstva
02/20205119 kristina.buttkova@senec.sk
Mgr. Nora Csukaová Útvar ekonomiky mesta
02/20205112 nora.csukaova@senec.sk
Karol Czére Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205127 karol.czere@senec.sk
Tibor Časný Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205144 tibor.casny@senec.sk
Zita Danter Útvar školstva a športu
02/2020 5512 zita.danter@senec.sk
Bc. Jarmila Ďurčová Útvar právny a správy majetku
02/20205120 jarmila.durcova@senec.sk
Jana Ďurčová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205128 jana.durcova@senec.sk
Mgr. Erika Fülöp Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122; 0903/126 004 erika.fulop@senec.sk
Miroslav Furstenzeller Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757 miroslav.furstenzeller@senec.sk
Bc. Ivica Gajdošová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
0220205152 0904891717 ivica.gajdosova@senec.sk
Mgr. Nina Galváneková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205162 galvanekovan@senec.sk
Bronislava Gašparová Sekretariát
02/20205101 bronislava.gasparova@senec.sk
JUDR. Mgr. Jana Glodžákova Útvar školstva a športu
02/2020 5515 jana.glodzakova@senec.sk