Farský deň

Deti a rodina

V sobotu 9. júna bude v kostole, pastoračnom centre a jeho okolí živo. Znova sa chystá „Farský deň“, stretnutie seneckej farskej rodiny, ktoré sa začína slávnostnou svätou omšou o 10.00 v kostole. Po nej deti čakajú rôzne súťažné i tvorivé disciplíny, dospelých občerstvenie, rozhovory, prehliadka fotografií i umeleckých diel či prehliadka kostola. Možností bude dosť, pre každého niečo, mladí, starší i rodiny si prídu na svoje. Program bude trvať až do poobedných hodín, uvidíme divadielko, súťaž rodín, spolu sa i pomodlíme. Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Organizátori podujatia z farnosti Senec

9. 6. 2018 10:00

Galéria obrázkov