Petícia občanov mesta Senec o odstránenie spomaľovacích prahov na Poľnej ulici v Senci

Vybavenie petície občanov mesta Senec o odstránenie spomaľovacích prahov na Poľnej ulici v Senci.

30.5.2017 21:22