Petícia občanov mesta Senec o odstránenie spomaľovacích prahov na Poľnej ulici v Senci

Vybavenie petície občanov mesta Senec o odstránenie spomaľovacích prahov na Poľnej ulici v Senci.

30. 5. 2017 21:22