Voľné pracovné miesta

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta:

Vedúci Spoločného obecného (stavebného) úradu

 

Súbory / prílohy