Matrika

Mierové námestie 8
903 01


Popis

Mestský úrad, prízemie (vpravo)
Tel: 02/20 20 5114
Fax: 02/20 20 5142                                                                                                                                        TLAČIVÁ
Sylvia Urbancová - urbancovas@senec.sk
Alžbeta Tengeriová  - tengeriovaa@senec.sk
 

-Uzavretie manželstva  

-Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa  

-Vystavenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu  

-Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva  

-Vedenie osobitnej matriky   

-Zápis úmrtia do matriky  

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21986889701734 / E 17.39733310561519