Mestské noviny Senčan

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Termíny uzávierok v roku 2021 a 2022:

 

januárové číslo 15. december 2022
februárové číslo 20. január 2023
marcové číslo 20. február 2023
aprílové číslo 20. marec 2023
májové číslo 20. apríl 2023
júnové číslo 20. máj 2023

 

Charakteristika periodika:

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita:

mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia:

roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad:

9 100 ks

Papier:

80 g ONM matný/LWC

Farebnosť:

plnofarebná tlač

Povrchová úprava:

matný lak

Rozsah:

24-28 strán

Vydavateľ:

Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom:

ISSN 1339-2875

INZERCIA SENČAN

noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.

Plocha jednej strany A4:

180 x 255 mm

Cena plošnej inzercie

1,25 eura/cm2

1/1 strana - š180mm x v255mm = 398 eur
1/2 strany - š180mm x v123mm = 215 eur
1/3 strany - š180mm x v81,5mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v255mm = 148 eur
1/4 strany - š88mm x v123 mm = 122 eur
Vizitka – š88mm x v60mm = 48 eur
1/6 strany - š88mm x v76mm = 85 eur

Zľavy:

pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie

40 centov slovo

Spoločenská rubrika

20 centov slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzerciu redakcia prijíma výlučne mailom alebo osobne z dôvodu nacenenia a kontroly technických a štylistických parametrov.

Vkladanie vytlačenej inzercie do novín

Vkladanie inzercie do novín nie je možné.

Archív starších čísel si môžete stiahnuť zbalený do ZIP kliknutím na link:

Senčan 01/2002-06/2017

Súbory / prílohy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028