Mestské noviny Senčan

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Termíny uzávierok v roku 2021 a 2022:

 

letné číslo 20. jún 2023
septembrové číslo 20. august 2023
októbrové číslo 19. september 2023
novembrové číslo 19. október 2023
decembrové číslo 19. november 2023
januárové číslo 14. december 2023

 

Charakteristika periodika:

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita:

mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia:

roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad:

9 100 ks

Papier:

80 g ONM matný/LWC

Farebnosť:

plnofarebná tlač

Povrchová úprava:

matný lak

Rozsah:

24-28 strán

Vydavateľ:

Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom:

ISSN 1339-2875

INZERCIA SENČAN

noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.

Plocha jednej strany A4:

180 x 255 mm

Cena plošnej inzercie

1,25 eura/cm2

1/1 strana - š180mm x v255mm = 398 eur
1/2 strany - š180mm x v123mm = 215 eur
1/3 strany - š180mm x v81,5mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v255mm = 148 eur
1/4 strany - š88mm x v123 mm = 122 eur
Vizitka – š88mm x v60mm = 48 eur
1/6 strany - š88mm x v76mm = 85 eur

Zľavy:

pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie

40 centov slovo

Spoločenská rubrika

20 centov slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzerciu redakcia prijíma výlučne mailom alebo osobne z dôvodu nacenenia a kontroly technických a štylistických parametrov.

Vkladanie vytlačenej inzercie do novín

Vkladanie inzercie do novín nie je možné.

Archív starších čísel si môžete stiahnuť zbalený do ZIP kliknutím na link:

Senčan 01/2002-06/2017

Súbory / prílohy

Názov
Senčan september 2023
Senčan júl-august 2023
Senčan jún 2023
Senčan máj 2023
Senčan apríl 2023
Senčan marec 2023
Senčan február 2023
Senčan január 2023
Senčan december 2022
Senčan november 2022
Senčan - mimoriadne volebné vydanie - október 2022
Senčan október 2022
Senčan september 2022
Senčan júl-august 2022
Senčan jún 2022
Senčan máj 2022
Senčan apríl 2022
Senčan marec 2022
Senčan február 2022
Senčan január 2022
Senčan december 2021
Senčan november 2021
Senčan október 2021
Senčan september 2021
Senčan júl-august 2021
Senčan jún 2021
Senčan máj 2021
Senčan apríl 2021
Senčan marec 2021
Senčan február 2021
Senčan január 2021
Senčan december 2020
Senčan november 2020
Senčan október 2020
Senčan september 2020
Senčan júl - august 2020
Senčan jún 2020
Senčan máj 2020
Senčan apríl 2020
Senčan marec 2020
Senčan február 2020
Senčan január 2020
Senčan december 2019
Senčan november 2019
Senčan október 2019
Senčan september 2019
Senčan júl - august 2019
Senčan jún 2019
Senčan máj 2019
Senčan apríl 2019
Senčan marec 2019
Senčan február 2019
Senčan január 2019
Senčan december 2018
Senčan november 2018
Senčan - mimoriadne vydanie ku komunálnym voľbám
Senčan október 2018
Senčan september 2018
Senčan júl-august 2018
Senčan jún 2018
Senčan máj 2018
Senčan apríl 2018
Senčan marec 2018
Senčan február 2018
Senčan január 2018
Senčan december 2017
Senčan november 2017
Senčan október 2017
Senčan september 2017
Senčan júl-august 2017
Senčan jún 2017
Senčan máj 2017
Senčan apríl 2017
Senčan marec 2017
Senčan február 2017
Senčan január 2017
Senčan december 2016
Senčan február 2016
Kalendár podujatí 2022

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028