Mestské noviny Senčan

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Termíny uzávierok v roku 2019:

 

 letné číslo

20. júna 2019

septembrové číslo

20. augusta 2019

októbrové číslo

20. septembra 2019

novembrové  číslo

20. októbra 2019

decembrové číslo

20. novembra 2019

januárové číslo

17. decembra 2019

 

Charakteristika periodika:

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita:

mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia:

roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad:

8 600 ks

Papier:

80 g bezdrevný

Rozsah:

20 strán

Vydavateľ:

Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom:

ISSN 1339-2875

INZERCIA SENČAN

noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.

Plocha jednej strany A4:

185 x 265 mm

Cena plošnej inzercie

1,25 eura/cm2

1/1 strana - š186mm x v265mm = 398 eur
1/2 strany - š186mm x v120mm = 215 eur
Štvorec – š123mm x v120mm = 168 eur
1/3 strany - š186mm x v79mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v244mm = 148 eur
1/4 strany - š91mm x v120 mm = 122 eur
Pohľadnica – š123mm x v79mm = 112 eur
1/6 strany - š91mm x v79mm = 85 eur
1/8 strany - š91mm x v58mm = 61 eur
Vizitka – š91mm x v51mm = 48 eur
1/9 strany – š60mm x v79mm = 48 eur

Zľavy:

pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie

40 centov slovo

Spoločenská rubrika

17 centov slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Vkladanie vytlačenej inzercie do novín

Vkladanie inzercie do novín je možné v cene 5 centov za kus (list). Vytlačenú inzerciu musí zadávateľ na vlastné náklady doviezť do prevádzky tlačiarne.

Archív starších čísel si môžte stiahnúť zbalený do ZIP klinutím na link:

Senčan 01/2002-06/2017

Galéria obrázkov

Súbory / prílohy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028