Mestské noviny Senčan

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Čítate mestské noviny on-line?

Pre obyvateľov, ktorí preferujú digitálne čítanie Mestských novín Senčan a neželajú si ich dostávať v tlačenej forme do svojich poštových schránok, ponúkame možnosť využiť špeciálne riešenie. Vytlačte si tento PDF dokument (Nálepky na schránku.pdf), vystrihnite si obrázok a nalepte si ho na vašu schránku alebo si rovnakú etiketu vyzdvihnite na Deň Zeme – 22. apríla pred Mestským kultúrnym strediskom od príslušníkov polície alebo kedykoľvek po tomto dátume u informátora MsÚ v Senci. Bude slúžiť ako signál pre distribútorov novín, že si neprajete dostávať tlačené noviny. Týmto jednoduchým gestom prispejete k ochrane životného prostredia a podpore ekologických iniciatív nášho mesta. Ďakujeme za vašu podporu!
 

Redakčná rada a zápisnice zo zasadnutí >>


 

Termíny uzávierok:

 

aprílové číslo 19. marec 2024
májové číslo 19. apríl 2024
júnové číslo 19. máj 2024
letné číslo 19. jún 2024
septembrové číslo 19. august 2024
októbrové číslo 19. september 2024

 

Charakteristika periodika:

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita:

mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia:

roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad:

8 600 ks

Papier:

80 g ONM matný/LWC

Farebnosť:

plnofarebná tlač

Povrchová úprava:

matný lak

Rozsah:

24-28 strán

Vydavateľ:

Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom:

ISSN 1339-2875

INZERCIA SENČAN

noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.

Plocha jednej strany A4:

180 x 255 mm

Cena plošnej inzercie

1,60 eura/cm2

1/1 strana – š180mm × v255mm = 498 eur
1/2 strany – š180mm × v123mm = 269 eur
1/3 strany – š180mm × v81,5mm = 185 eur
Stĺpec – š60mm × v255mm = 185 eur
1/4 strany – š88mm × v123 mm = 153 eur
Vizitka – š88mm × v60mm = 60 eur
1/6 strany – š88mm × v76mm = 106 eur

Zľavy:

pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie

50 centov za slovo

Spoločenská rubrika

20 centov za slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Inzerciu redakcia prijíma výlučne mailom alebo osobne z dôvodu nacenenia a kontroly technických a štylistických parametrov.

Vkladanie vytlačenej inzercie do novín

Vkladanie inzercie do novín nie je možné.

 


Redakcia uverejňuje súťaže usporiadateľa Mesto Senec na sociálnych sietiach, štatút nájdete tu:
Všeobecné pravidlá súťaže organizovanej na sociálnych sieťach (.pdf)


 

Súbory / prílohy

Názov
Senčan jún 2024
Senčan máj 2024
Senčan apríl 2024
Senčan marec 2024
Senčan február 2024
Senečan január 2024
Senčan december 2023
Senčan november 2023
Senčan október 2023
Senčan september 2023
Senčan júl-august 2023
Senčan jún 2023
Senčan máj 2023
Senčan apríl 2023
Senčan marec 2023
Senčan február 2023
Senčan január 2023
Senčan december 2022
Senčan november 2022
Senčan - mimoriadne volebné vydanie - október 2022
Senčan október 2022
Senčan september 2022
Senčan júl-august 2022
Senčan jún 2022
Senčan máj 2022
Senčan apríl 2022
Senčan marec 2022
Senčan február 2022
Senčan január 2022
Senčan december 2021
Senčan november 2021
Senčan október 2021
Senčan september 2021
Senčan júl-august 2021
Senčan jún 2021
Senčan máj 2021
Senčan apríl 2021
Senčan marec 2021
Senčan február 2021
Senčan január 2021
Senčan december 2020
Senčan november 2020
Senčan október 2020
Senčan september 2020
Senčan júl - august 2020
Senčan jún 2020
Senčan máj 2020
Senčan apríl 2020
Senčan marec 2020
Senčan február 2020
Senčan január 2020
Senčan december 2019
Senčan november 2019
Senčan október 2019
Senčan september 2019
Senčan júl - august 2019
Senčan jún 2019
Senčan máj 2019
Senčan apríl 2019
Senčan marec 2019
Senčan február 2019
Senčan január 2019
Senčan december 2018
Senčan november 2018
Senčan - mimoriadne vydanie ku komunálnym voľbám
Senčan október 2018
Senčan september 2018
Senčan júl-august 2018
Senčan jún 2018
Senčan máj 2018
Senčan apríl 2018
Senčan marec 2018
Senčan február 2018
Senčan január 2018
Senčan december 2017
Senčan november 2017
Senčan október 2017
Senčan september 2017
Senčan júl-august 2017
Senčan jún 2017
Senčan máj 2017
Senčan apríl 2017
Senčan marec 2017
Senčan február 2017
Senčan január 2017
Senčan december 2016
Senčan február 2016
Kalendár podujatí 2022

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028