Budova gymnázií v novom šate
25. 1. 2018

02.jpg

Bratislavský samosprávny kraj pokračuje so zatepľovaním župných gymnázií, ktoré bolo schválené ešte starým vedením BSK. Nový šat tak dostane aj budova v Senci, kde sídli Gymnázium A. Bernoláka a Spojená škola s VJM. Prebiehajúca rekonštrukcia zahŕňa zateplenie šikmej strechy, výmenu strešnej krytiny, pokládku novej fóliovej izolácie plochých striech a postupné zateplenie celého obvodového plášťa budovy. Vymenené budú aj drevené okná a sklobetóny za plastové okná. Cena rekonštrukčných prác  seneckého gymnázia je 375 994,51 eur a ukončené by mali byť koncom januára 2018. Riaditeľ Gymnázia A Bernoláka RNDr. Jozef Radzo vidí prínos zateplenia budovy najmä v tom, že po výmene starých okien za plastové pred 10 rokmi a rekonštrukcii  plynovej kotolne pred 5 rokmi prispeje k zníženiu energetickej náročnosti celej budovy.  Maximum bude dosiahnuté po plánovanej rekonštrukcii zastaraných vykurovacích telies. K ekologickej pohode v interiéri prispeje aj rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia, ktorá sa začne realizovať teraz v januári. Riaditeľka Spojenej školy s VJM Zuzana Kontárová dodala, že komplexná rekonštrukcia školy bola už dávno aktuálna. Obnova vnútorných priestorov prebiehala postupne v niekoľkých krokoch. Minulý rok padlo rozhodnutie o tom, že s podporou zriaďovateľa školy bude zateplený vonkajší plášť školy a budú vymenené okná podkrovných priestorov aj strešná krytina. Práce na streche boli ukončené v decembri. Zateplenie prebieha od novembra minulého roka a ak počasie dovolí, tak by malo byť ukončené koncom januára. Okrem toho, že nový plášť výrazne zlepší estetickú kvalitu budovy, dôjde k značnej úspore energie na vykurovanie a tým aj k úspore finančných prostriedkov pre školu.

VCs

Galéria obrázkov k článku