Aktuality

Informácie k vyberaniu poplatkov v seneckých školách

1. 4. 2020 17:06

Informácie k vyberaniu poplatkov v seneckých školách

  Primátor mesta Senec nariadil pozastaviť vyberanie poplatkov za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu, na štúdium na základnej umeleckej škole a poskytovanie stravy v školskej jedálni a režijných nákladov od 1.4.2020 do odvolania. ... Viac >

Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Senca

1. 4. 2020 16:57

Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Senca

  Tento rok si pripomíname významné 75. výročie oslobodenia nášho mesta od vojsk fašistického Nemecka a jeho prisluhovačov jednotkami Červenej armády 2. Ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského. Oslobodenia sa Senčania dočkali 1. apríla 1945. Je dôležité poznať históri... Viac >

30 rokov riaditeľom MsKS

1. 4. 2020 14:42

30 rokov riaditeľom MsKS

  Peter Szabo nastúpil do funkcie riaditeľa kultúrneho strediska v 90. rokoch, ktoré nepriali kultúre a kultúrnym podujatiam. Od nástupu zápasil s nedostatkom peňazí a nezáujmom o túto oblasť. Ako on sám hovorí, doslova bojoval so svojimi zamestnancami o prežitie. Počas svojho pôs... Viac >

Niektoré obchody a prevádzky poskytujúce služby sú opäť otvorené

31. 3. 2020 17:51

Niektoré obchody a prevádzky poskytujúce služby sú opäť otvorené

  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/2777/2020 Bratislava 29.03.2020   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotn... Viac >

Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

30. 3. 2020 14:31

Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

  Podľa § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do 1. ročníka ZŠ dieťa, ktoré dovŕši k 31. 08. 2020 šesť rokov. Školské obvody pre určenie spádovej školy sú urče... Viac >

Zasadlo krízové vedenie mesta Senec

30. 3. 2020 13:59

Zasadlo krízové vedenie mesta Senec

  Primátor Dušan Badinský si zvolal časť krízového vedenia, aby spolu riešili opatrenia v aktuálnej situácii. Zástupcovia jednotlivých útvarov ho informovali o aktuálnej situácii v našom meste. - Aj naďalej prebieha distribúcia rúšok do domácností seniorov vo veku 70 -79 rok... Viac >

Od 25. marca 2020 budú v nedeľu zatvorené potraviny, lekárne, drogérie, predajne tlačovín a predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie do odvolania

26. 3. 2020 21:50

Od 25. marca 2020 budú v nedeľu zatvorené potraviny, lekárne, drogérie, predajne tlačovín a predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie do odvolania

  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX45 826 45 Bratislava                                                 &... Viac >

Na jazerách boli doplnené stojiská o nádoby na triedený zber odpadu

26. 3. 2020 12:15

Na jazerách boli doplnené stojiská o nádoby na triedený zber odpadu

  25. marca 2020 boli na Slnečných jazerách doplnené stojiská o nádoby na triedený zber odpadu. Prosíme chatarov a návštevníkov, aby ich využívali zodpovedne.  Ďakujeme!   Viac >

Z juhu Slnečných jazier zmizli škaredé opachy

25. 3. 2020 21:37

Z juhu Slnečných jazier zmizli škaredé opachy

  Správa cestovného ruchu odstránila staré sociálne zariadenia, ktoré sa nachádzali na južnej strane Slnečných jazier neďaleko železničnej stanice, v blízkosti železničnej koľaje. Nakoľko daný pozemok nie je majetkom mesta, na odstránenie SCR potrebovala súhlas Železníc Slovenskej rep... Viac >

Zoznam lekárov na Poliklinike Senec Námestie 1. mája č. 6, Senec a ich aktuálne ordinačné hodiny

25. 3. 2020 8:58

Zoznam lekárov na Poliklinike Senec Námestie 1. mája č. 6, Senec a ich aktuálne ordinačné hodiny

Zoznam lekárov na Poliklinike Senec Námestie 1. mája č. 6, Senec a ich aktuálne ordinačné hodiny počas núdzového stavu v zdravotníctve. Prízemie: Časť pediatria Vstup C MUDr. Andrea Hervayová - detský lekár Kontakt: . 0903 418 024 Ambulantné hodiny: Pondelok:  &nbs... Viac >