Aktuality

Začína sa ďalšia etapa rekonštrukcie plynovodov

13. 4. 2021 11:00

Začína sa ďalšia etapa rekonštrukcie plynovodov

  Na Šafárikovej, Vinohradníckej, Robotníckej a ich vetvách sa budú rekonštruovať plynovody, z toho dôvodu dôjde k rozkopávkovým prácam. V stredu 14. apríla (zajtra) sa začne frézovať ryha vo vozovke v celom rozsahu stavby, pričom frézovaný materiál bude ... Viac >

Komunikujte s mestom elektronicky. Ako na to?

12. 4. 2021 8:35

Komunikujte s mestom elektronicky. Ako na to?

Čo sa dá vyriešiť s mestom elektronicky? doručenie rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za odpady, alebo psa zápis dieťaťa do základnej alebo materskej školy ďalších 115 služieb V súčasnej situácii, keď sa snažíme obmedziť osobný kontakt na... Viac >

Zápis detí do materskej školy 2021/2022

12. 4. 2021 8:18

Zápis detí do materskej školy 2021/2022

  Aktuálne informácie k zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec nájdete nižšie v prílohách. Viac >

Alkohol za volant nepatrí!

9. 4. 2021 13:07

Alkohol za volant nepatrí!

  Vzhľadom na to, že v porovnaní s minulým rokom evidujeme na cestách v okrese Senec viac vodičov pod vplyvom alkoholu, príslušníci Okresného dopravného inšpektorátu v Senci vo zvýšenej miere vykonávajú dopravno-preventívne akcie zamerané najmä na požívanie alkoholu... Viac >

Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2021/2022

8. 4. 2021 12:20

Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2021/2022

  Zápis do prvých ročníkov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, pre školský rok 2021/2022 plánujeme uskutočniť v termíne: - piatok 16. apríla 2021 od 14:00 do 18:00 - sobota 17. apríla 2021 od 08:00 do 12:00 Upozorňujeme, že... Viac >

Primátor praje Senčanom k Veľkonočným sviatkom

2. 4. 2021 14:15

Primátor praje Senčanom k Veľkonočným sviatkom

  Milí Senčania, sú tu Veľkonočné sviatky, ktoré sú spojené s hojnosťou a veselosťou. Sú to sviatky oslavy života. Situácia, ktorá trvá už viac ako rok, im však dala iný nádych. Už po druhýkrát ich slávime za prísnych opatrení, nesúcich sa všetkými oblasťami nášho života. Praj... Viac >

76. výročie oslobodenia Senca

1. 4. 2021 11:19

76. výročie oslobodenia Senca

  Tento rok si pripomíname významné 76. výročie oslobodenia nášho mesta od vojsk fašistického Nemecka a jeho prisluhovačov jednotkami Červenej armády 2. Ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského. Oslobodenia sa Senčania dočkali 1. apríla 1945. Primátor Dušan Badinský, v... Viac >

Samosčítanie sa skončilo, výsledky spracuje Štatistický úrad

1. 4. 2021 8:43

Samosčítanie sa skončilo, výsledky spracuje Štatistický úrad

  Samosčítanie obyvateľov je ukončené. V Senci máme sčítaných 18.393 obyvateľov, t.j. 89,18 %. K 31.12.2020, to je dátum, ku ktorému sa sčítavajú údaje, bolo v evidencii prihlásených 19.718 Senčanov. K týmto číslam sa priráta minimálne 300 ľudí, ktorí sa zapoja do a... Viac >

Čo s odpadom na Slnečných jazerách?

31. 3. 2021 12:37

Čo s odpadom na Slnečných jazerách?

  Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec posilňuje stojiská na Slnečných jazerách o nádoby na BIOODPAD. Patrí do nich len to, čo je rastlinného pôvodu. Niektorí chatári a návštevníci jazier doteraz nepreukázali vyššiu mieru uvedomelosti a triedili veľmi slabo. V rôz... Viac >

1.-2. apríla sa v Senci budú postrekovať lipy

31. 3. 2021 10:22

1.-2. apríla sa v Senci budú postrekovať lipy

  Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec oznamuje, že v priebehu dní 01. – 02. apríla 2021 (štvrtok, piatok) v čase od 06:00  do 10:00 hod. sa uskutoční chemické ošetrenie drevín – líp rastúcich na Lichnerovej ulici, Šafárikovej ulici, Bratislavskej u... Viac >