Aktuality

BSK - Predĺženie termínu podávania žiadosti o regionálne dotácie

19. 1. 2021 9:10

BSK - Predĺženie termínu podávania žiadosti o regionálne dotácie

  Župní poslanci schválili predĺženie termínu prihlasovania na regionálne dotácie aj kontrolu urovnania záväzkov v cestárskej spoločnosti Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) svojím súhlasom podporili predĺženie termínu na podávanie žiadostí do Bratisla... Viac >

K 1. januáru 2021 má mesto Senec 19718 obyvateľov

18. 1. 2021 13:58

K 1. januáru 2021 má mesto Senec 19718 obyvateľov

  K 1. januáru 2021 má mesto Senec 19718 obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 415 obyvateľov, z toho 187 mužov a 228 žien. Narodilo sa 260 detí, z toho 136 chlapcov a 124 dievčat. Prírastok obyvateľov je 675 osôb z toho 323 mužov a 352 žien. Z trvalého pobytu sa... Viac >

Stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK môžete pripomienkovať do 27.1.2021

15. 1. 2021 12:54

Stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK môžete pripomienkovať do 27.1.2021

  Župa otvára možnosť pripomienkovať stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja Rastúca urbanizácia, zvyšujúci sa vek obyvateľov, zhoršujúca sa dopravná situácia, či nedostatok v miest v školách, škôlkach i zariadeniach sociálnych služieb, alebo nedostatok l... Viac >

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

15. 1. 2021 10:46

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

  V týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude naďalej prerušená prezenčná forma školského vyučovania v základných školách a materských školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec. Základné školy pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v k... Viac >

Na Kollárovej vedia triediť odpad z kuchyne

13. 1. 2021 15:06

Na Kollárovej vedia triediť odpad z kuchyne

  Chválime obyvateľov Kollárovej 6-12, ktorí sa výborne zapojili do zberu kuchynského odpadu. Tým, že takto zodpovedne separujú odpad z kuchyne, nepotrebujú vývoz zmiešaného komunálneho odpadu z čiernych nádob 3x týždenne, ako to mali predtým, ale stačí im vývoz raz za týždeň. Nie... Viac >

Na zamrznutých cestách radšej opatrne

12. 1. 2021 13:48

Na zamrznutých cestách radšej opatrne

  Zima dorazila v plnej sile a teploty pod nulou, sneženie či šmykľavé cesty, s tým sa budeme stretávať najbližšie dni takmer každé ráno. Obzvlášť opatrní by mali byť najmä vodiči, ktorých na cestách môžu prekvapiť nečakané zimné nástrahy. V mnohých prípadoch... Viac >

Výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Senec v roku 2021

11. 1. 2021 9:33

Výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Senec v roku 2021

  Mestské zastupiteľstvo v Senci na svojom zasadnutí 16.12.2020 schválilo návrh rozpočtu a zároveň aj návrhy Výziev na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Senec v roku 2021. Mesto Senec v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 09/201... Viac >

Návrat detí do škôl v roku 2021

7. 1. 2021 13:10

Návrat detí do škôl v roku 2021

  Návrat detí do škôl 2021 Mesto Senec ako zriaďovateľ materských a základných škôl na území mesta v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva bude pri otváraní školských zariadení postupovať nasledovne: Od 11.01.2021 do 15.01.2021: S účinnosťou od 11. janu... Viac >

Vývoz odpadov 6.1. bude

5. 1. 2021 9:26

Vývoz odpadov 6.1. bude

  Vývoz plastov/kovov/tetrapakov a odpadu z kuchyne (Zóna 3) bude zajtra realizovaný v riadnom termíne. Plasty/kovy/tetrapaky je potrebné dávať LEN do priesvitných vriec. Pokiaľ nemáte priesvitné vrecia, môžete si ich vyzdvihnúť na útvare verejnej zelene, údržby a čiste... Viac >

FUNGOVANIE MESTSKÉHO ÚRADU V SENCI od 4.1.2021

4. 1. 2021 13:01

FUNGOVANIE MESTSKÉHO ÚRADU V SENCI od 4.1.2021

  Mestský úrad v Senci bude od 04.01.2021 do odvolania zatvorený pre verejnosť. Otvorená bude len matrika, podateľňa a pokladňa a to len v pondelky v čase od 7:30 do 13:00. V nevyhnutných prípadoch je možné telefonicky sa dohodnúť aj s inými útvarmi ... Viac >