Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Oznámenie o začatí územného konania Mesto Senec - záchytné parkovisko - parkovací dom Železničná Mestské oznamy 22.7.2019
Oznámenie o uložení zásielky- Maja Uhrik, Miroslava Kurucová, Adrian Galovič Mestské oznamy 22.7.2019
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - predĺženie platnosti povolenia " Čistenie odpadových vôd v meste Senec - Intenzifikácia a modernizácia čistiarne odpad. vôd v meste Senec Mestské oznamy 19.7.2019
Oznámenie o uložení zásielky- Sárköziová Iveta, Ján Vavro, Tibor Maár, Michal Fialka, Ľuboš Hruška, Kamil Škrabák, Miroslav Stojka, Ladislav Dömötor, Martin Tóth, Rastislav Kmecko, Magdaléna Bedečová Mestské oznamy 18.7.2019
Vývoz plastov z polopodzemných kontajnerov mešká kvôli pokazenému autu Mestské oznamy 18.7.2019
Oznámenie o uložení zásielky- František Farkaš, Ernest Kur, Bombala Juraj, Štefan Valovič Mestské oznamy 18.7.2019
Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinský háj na obdobie rokov 2019-2028 Vyhláška 17.7.2019
Rozhodnutie Magyar s.r.o. povolenie na zmenu užívania stavby Oobchodný priestor - Materská škôlka Mestské oznamy 16.7.2019
Oznámenie o uložení zásielky- Henrich Mosor, Juraj Bombala, František Farkaš, Kur Ernest, Helena Stojková, Daniel Tóth, Peter Kovács, Pavel Rafael Mestské oznamy 16.7.2019
Výzva na predloženie ponuky „Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec“ Verejné súťaže a obstarávania 12.7.2019