Aktuality

Spoločne za udržateľnú mobilitu

7. 10. 2022 13:36

Spoločne za udržateľnú mobilitu

Mesto Senec patrí k samosprávam, ktoré vytvárajú opatrenia technického, bezpečnostného, organizačného či prevádzkového charakteru zamerané na zlepšenie udržateľnej mobility v meste. Medzi takéto opatrenia patrí napríklad: -      vytvorenie strate... Viac >

Výkopové práce pre odstránenie havarijného stavu od 10.10.2022

7. 10. 2022 12:28

Výkopové práce pre odstránenie havarijného stavu od 10.10.2022

  V Senci sa 10.10. 2022 začínajú robiť výkopové práce pre odstránenie havarijného stavu káblového vedenia verejného osvetlenia na uliciach: M.Urbana, Pri Striebornom jazere, Gagarinova a Zemplínska. Koniec výkopových prác je predbežne stanovený na 15.12.2022. Prosíme občanov o tr... Viac >

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2022 /streda/ o 15:00 h v sobášnej miestnosti MsÚ

5. 10. 2022 17:16

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2022 /streda/ o 15:00 h v sobášnej miestnosti MsÚ

P O Z V Á N K A               Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa... Viac >

Prvé stretnutie okrskových volebných komisií

5. 10. 2022 16:51

Prvé stretnutie okrskových volebných komisií

  V Labyrinte MsKS sa konalo prvé stretnutie okrskových volebných komisií. Ich členovia sa tam dozvedeli viac o pravidlách a pracovných postupoch, ktoré bude potrebné dodržiavať počas Spojených volieb 2022, ktoré sa budú konať už 29. októbra. Viac >

Tulipány, narcisy a krókusy skrášlia okolie kruhového objazdu a Železničnú ulicu

5. 10. 2022 14:01

Tulipány, narcisy a krókusy skrášlia okolie kruhového objazdu a Železničnú ulicu

  Na jar sa môžeme tešiť na ďalšiu záplavu kvetov, pretože dnes zamestnanci útvaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta zabezpečili vysadenie holandskej zmesi tulipánov, narcisov a krókusov na 100 metroch štvorcových mestských pozemkov na vstupe na Železničnú ulicu a tiež v okolí ... Viac >

Primátor Dušan Badinský ocenený Medailou Milana Rastislava Štefánika III. stupňa

4. 10. 2022 22:07

Primátor Dušan Badinský ocenený Medailou Milana Rastislava Štefánika III. stupňa

  Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senci Zdenko Marton otvoril slávnostné podujatie venované oceneniu dlhoročných podporovateľov a spolupracovníkov SZPB Senec.  Ocenenia boli udelené za spoluprácu v prospech rozvoj... Viac >

Opustil nás dlhoročný učiteľ ZUŠ a výborný muzikant Ferdinand Döme

4. 10. 2022 15:14

Opustil nás dlhoročný učiteľ ZUŠ a výborný muzikant Ferdinand Döme

  Vedenie mesta vyjadruje úprimnú sústrasť celej jeho rodine. Viac >

Výsadba trvaliek k združenému chodníku medzi Billou a Tescom

4. 10. 2022 9:30

Výsadba trvaliek k združenému chodníku medzi Billou a Tescom

  Počas dňa sa konajú práce pred výsadbou trvaliek k zduženému chodníku medzi Billou a Tescom - úprava terénu. Ak potrvá dobré počasie, výsadba bude už na budúci týždeň. Financie pochádzajú aj od spoločnosti Tesco, ktoré mestu venovala za úspešné triedenie plastových fliaš obyvateľov ... Viac >

Poďakovanie sponzorom akcií podporujúcich udržateľnú mobilitu v meste Senec

3. 10. 2022 12:39

Poďakovanie sponzorom akcií podporujúcich udržateľnú mobilitu v meste Senec

Mesto Senec v rámci tohoročnej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia obyvateľov v prospech aktívnej mobility spolupracovalo s viacerými sponzormi, ktorým vďačí za hodnotné ceny. Predmety boli odovzdané v rámci vyhodnotenia súťaže počas ktorej účastníci nočných cyklojázd... Viac >

Volebné číslo Mestských novín Senčan má uzávierku už 7.10.2022

3. 10. 2022 9:03

Volebné číslo Mestských novín Senčan má uzávierku už 7.10.2022

  Mesto Senec vydáva pred voľbami do samosprávy obcí tzv. volebné číslo Mestských novín Senčan, v ktorom dostávajú k dispozícii rovnaký priestor všetci kandidáti nasledovne: Kandidáti na primátora mesta Senec a predsedu BSK – 1/3 strany – rozmer š:180mm x v:80mm v cene 148€ ... Viac >