Úradné tlačivá

Názov Dátum publikovania
oznamenie_dajov_urcenie_vysky_poplatku_znecistovanie_.rtf Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 20.12.2017
rokovaci_poriadok_komisii1.pdf Rokovací poriadok komisií 20.1.2017
zaverecny_ucet_2016_final1.pdf Záverečný účet mesta za rok 2016 3.7.2017
2016_rozpocet_1zmena.pdf Zmena rozpočtu 2016 popis + tabuľky 26.9.2016