Úradné tlačivá

Názov Dátum publikovania
oznamenie_dajov_urcenie_vysky_poplatku_znecistovanie_.rtf Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 20.12.2017
rokovaci_poriadok_komisii_20111.pdf Rokovací poriadok komisii MsZ 6.2.2019
rokovaci_poriadok_msz_20111.pdf Rokovací poriadok MsZ 6.2.2019
statut_mesta_010420101.pdf Štatút mesta 6.2.2019
ziadost_vydanie__hlasovacieho_preukazu.rtf Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu 18.2.2019
ziadost_vydanie_hlasovacieho_preukazu1.pdf Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu 18.2.2019