Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Moyzesova 1678/2
902 01 Pezinok


Deň Doobeda Poobede Poznámka
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Popis

Pracovisko odboru sociálnych vecí a rodiny Senec

Krátka č. 1, 903 01 Senec
Tel.: 02/2045 3195
Fax.: 02/4592 3578

Odbor sociálnych vecí a rodiny poskytuje štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnoprávnu ochrany detí a sociálnu kuratelu.

Pracovisko odboru služieb zamestnanosti Senec

Krátka č. 1, 903 01 Senec
Tel.: 02/2045 3310, 02/2045 3311
Fax.: 02/4592 3578

Odbor služieb zamestnanosti eviduje nezamestnaných (hľadajúcich si zamestnanie) a voľné pracovné miesta, sprostredkováva nezamestnaným vhodné zamestnanie, zabezpečujú vzdelávanie a prípravu nezamestnaných na trh práce, poskytujú príspevky nezamestnaným a zamestnávateľom v rámci aktívnej politiky trhu práce, realizuje implementáciu Národných projektov, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Telefónny zoznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, pracovisko Senec, Krátka č. 1, 903 01 Senec:

 • Vedúca pracoviska odboru sociálnych vecí a rodiny - 02/2045 3500
 • Referát pomoci v hmotnej núdzi - 02/2045 3510, 02/2045 3511, 02/2045 3512
 • Referát štátnych sociálnych dávok - 02/2045 3550, 02/2045 3551, 02/2045 3552
 • Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia - 02/2045 3640, 02/2045 3641, 02/2045 3642
 • Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - 02/2045 3600, 02/2045 3601, 02/2045 3602
 • Referát poradensko-psychologických služieb - 02/2045 3639
 • Oddelenie posudkových činností - 02/2045 3670, 02/2045 3671
 • Posudkový lekár - 02/2045 3640


Telefónne čísla na pracoviská odboru služieb zamestnanosti    

 • Referát informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb - 02/2045 3310, 02/2045 3311
 • Referát služieb odborného poradenstva - 02/2045 3312
 • Referát Eures - 02/2045 3303
 • Voľné pracovné miesta - 02/2045 3300
 • Referát informatiky, analýz a štatistických zisťovaní - 02/2045 3150

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2839232 / E 17.270571399999994