Hasiči

Bratislavská 32/24
900 24 Veľký Biel


Popis

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pezinok

Hasičská 4, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/640 2174, 033/640 3062
Fax: 033/640 1868, 033/640 2222
Email: orhazzpk@stonline.sk

pplk. Emil Moťovský (riaditeľ OR HaZZ Pezinok)

Hasičská stanica Senec

Bratislavská 32, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3333
Fax.: 02/4592 6646
Email: miroslav.duris2@minv.sk

Dobrovoľný hasičský zbor v Senci

Tel.: 02/4592 7589, 02/4592 6646, 0905/912 373

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.20585439999999 / E 17.356217600000036