Technický prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom portálu je:

Mestský úrad Senec
Mierové nám. 8
903 01 Senec

IČO: 00305065
DIČ: 2020662237