Turistická informačná kancelária

TIK poskytuje platené a neplatené služby nielen pre návštevníkov, ale aj pre obyvateľov mesta Senec.

K neplateným službám patrí predovšetkým poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života: kultúra, šport, obchod, služby, podnikateľské aktivity a pod.

K plateným službám patrí:

  • predaj telefónnych kariet
  • predaj máp
  • predaj pohľadníc
  • predaj suvenírov ( tričká, čiapky, nálepky, zástavky, odznaky,...)
  • faxová služba pre obyvateľstvo a pod.

Okrem uvedených služieb TIK:

  • zabezpečuje v spolupráci s mestským úradom kultúrnu a športovú výmenu s družobnými mestami
  • sprostredkúva rodinné rekreácie a školské výlety

Na spríjemnenie pobytu ponúka TIK pre rekreantov jednodňové výlety do zahraničia a do blízkeho okolia, napr. návštevu Bratislavy s odborným výkladom, návštevu hradu Červený kameň a jaskyne Driny v Smoleniciach, návštevu oázy sibírskych tigrov v Kostolnej pri Dunaji, návštevu Modry a modranskej majoliky, návštevu Pezinka a vinoték, prípadne podľa požiadaviek návštevníkov.