Úradné tlačivá

Názov Dátum publikovania
priloha_k_ziadosti_o_vydanie_povolenia_na_predaj_cestsne_vyhlasenie_registracna_pokladnica.doc PRÍLOHA K ŽIADOSTI o vydanie povolenia na predaj - Čestsné vyhlásenie - registračná pokladnica 30. 1. 2020
rokovaci_poriadok_komisii_20111.pdf Rokovací poriadok komisii MsZ 6. 2. 2019
rokovaci__oriadok_msz_2020.pdf Rokovací poriadok MsZ 2020 11. 11. 2022
statut_mesta_090320231.pdf Štatút mesta 6. 2. 2019
vykaz_k_dani_za_ubytovanie_do_31.12.2019.doc Výkaz - k dani za ubytovanie do 31.12.2019 30. 1. 2020
vykaz_k_dani_za_ubytovanie_od_1.1.2020.docx Výkaz - k dani za ubytovanie od 1.1.2020 30. 1. 2020
ziadost_o_ambulantny_predaj_nova.doc Ž I A D O S Ť o schválenie trhového miesta a vydanie rozhodnutia - povolenia trhového predaja/ambulantného predaja/poskytovania služieb 23. 1. 2020
d3_z_sc_ziadost_o_zu_mk_poruchy_podzem.ved.is_rozkopavky.doc Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Senec – oprava poruchy podzemného vedenia 18. 2. 2020
ziadost_o_oslobodenie_od_dane_za_psa.doc Žiadosť o oslobodenie od dane za psa 30. 1. 2020
ziadost_o_potvrdenie_supisneho_cisla_na_stavbu1.pdf Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu 12. 5. 2021