Úradné tlačivá

Názov Dátum publikovania
odstranenie_stavby1.docx Žiadosť o odstránenie stavby 10. 6. 2024
ziadost_o_oslobodenie_od_dane_za_psa.doc Žiadosť o oslobodenie od dane za psa 30. 1. 2020
ziadost_o_potvrdenie_supisneho_cisla_na_stavbu1.pdf Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla na stavbu 12. 5. 2021
ziadost_o_povolenie_na_trvale_uzivanie_stacionarneho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.doc Žiadosť o povolenie na trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 10. 8. 2023
d1_z_sc_ziadost_zu_ml_rozkopavkove_prace_zamk.docx Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Senec – rozkopávkové práce 16. 6. 2023
ziadost_o_povolenie_stavby_stacionarneho_zdroja_znecistovania_ovzdusia1.doc Žiadosť o povolenie stavby stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 10. 8. 2023
predcasne_uzivanie_stavby1.doc žiadosť o predčasné užívanie stavby 10. 6. 2024
predlzenie_lehoty_vystavby1.doc Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby 10. 6. 2024
preskumanie_sposobilosti_stavby_na_uzivanie1.doc Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa § 140d 10. 6. 2024
ziadost_o_schvalenie_trhoveho_miesta_a_povolenie_predaja_na_burze_drobnochovatelov.docx Žiadosť o schválenie trhového miesta a povolenie predaja na BURZE DROBNOCHOVATEĽOV 30. 1. 2020