Úradné tlačivá

Názov Dátum publikovania
ziadost_o_povolenie_na_trvale_uzivanie_stacionarneho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.doc Žiadosť o povolenie na trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 10. 8. 2023
d1_z_sc_ziadost_zu_ml_rozkopavkove_prace_zamk.docx Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Senec – rozkopávkové práce 16. 6. 2023
ziadost_o_povolenie_stavby_stacionarneho_zdroja_znecistovania_ovzdusia1.doc Žiadosť o povolenie stavby stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 10. 8. 2023
ziadost_o_schvalenie_trhoveho_miesta_a_povolenie_predaja_na_burze_drobnochovatelov.docx Žiadosť o schválenie trhového miesta a povolenie predaja na BURZE DROBNOCHOVATEĽOV 30. 1. 2020
ziadost_o_suhlas_na_zvlastne_uzivanie_vp.docx Žiadosť o súhlas na zvláštne užívanie VP 30. 1. 2020
ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_ciila_na_stavbu.pdf Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu 12. 5. 2021
ziadost_o_vratenie_preplatku_miestne_dane.docx Žiadosť o vrátenie preplatku - miestne dane 30. 1. 2020
ziadost_vydanie__hlasovacieho_preukazu.rtf Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu 18. 2. 2019
ziadost_vydanie_hlasovacieho_preukazu1.pdf Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu 18. 2. 2019
ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_veku_stavby1.pdf Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby 12. 5. 2021