Covid.chat - ďalší zdroj informácií o koronavíruse
19. 3. 2020

logo.png

 

Po otvorení webportálu www.senec.sk nájdete v pravom dolnom rohu logo portálu covid.chat. Po kliknutí na logo sa Vám otvorí okienko s aktuálnymi informáciami ohľadom koronavírusu. Projekt covid.chat  má za cieľ sprístupniť dôležité informácie ohľadom koronavírusu, a zároveň odľahčiť krízové linky. Obsah je priebežne aktualizovaný. Menu obsahuje najdôležitejšie položky a informácie sú formulované krátko a výstižne. Covid.chat bezplatne prevádzkuje spoločnosť bot.media.

Logo covid.chat sa už nachádza aj na www.korona.gov.sk  a na www.bratislavskykraj.sk , ako aj na ďalších dôležitých webportáloch.

Galéria obrázkov k článku