Cyklistická trasa Senec - Jelka
31. 5. 2017

01

Po okruhu okolo Slnečných jazier (cca 7 km), okruhu Senec-Reca s odbočkou na Kráľovú pri Senci (cca 15 km), okruhu Reca-Nový Svet-Reca (cca 7 km) a Senec-Pezinok (cca 16 km), vybudovanú v roku 2015, bola v máji 2017 vyznačená ďalšia cyklotrasa Senec – Jelka v dĺžke cca 16 km, ktorá vedie cez obce Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hurbanova Ves k Malému Dunaju v Jelke. Na cyklistickú trasu je možné sa napojiť z námestia v Senci a z areálu Slnečných jazier. Tieto trasy budú slúžiť nielen obyvateľom nášho regiónu, ale aj návštevníkom, ktorí k nám prichádzajú počas letnej turistickej sezóny. Realizátorom značenia sú OO CR Región Senec v spolupráci s mestom Senec, Správou cestovného ruchu Senec s. r. o. a členmi Cyklokoalície Pezinok. Prehľadná mapa bude záujemcom k dispozícii v Turistickom informačnom centre v Tureckom dome a počas letnej sezóny na hlavných recepciách
Slnečných jazier.

Ing. Róbert Podolský
riaditeľ OO CR Región Senec
riaditeľ SCR Senec s. r. o

Galéria obrázkov k článku