„Dlhý týždeň“ – možnosť osobne si prevziať rozhodnutia za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné miestne dane
13.4.2018

01

 

V čase od 03. mája vrátane soboty 05. mája do 11. mája 2018 si budú môcť občania prevziať rozhodnutia naraz za daň z nehnuteľností aj za komunálny odpad, aj za ostatné miestne dane. Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne. Platby môžu občania realizovať v hotovosti aj prostredníctvom platobných kariet cez POS terminál priamo v pokladni.

Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického úseku – referátu príslušných daní a poplatku ako aj pokladne k dispozícii denne od 7.00 do 18.00 hod. nepretržite, v sobotu 05. mája od 08.00 do 12.00 hod, t.j. aj počas obedňajších prestávok.

Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie na poštovnom a žiada občanov o ústretovosť, aby využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si osobne vyzdvihnúť rozhodnutia a v rámci možností si aj vysporiadať daňové povinnosti.

Ďakujeme

Ing. Janette Matúšová,

vedúca útvaru ekonomiky

Galéria obrázkov k článku