Do lavíc novej ZŠ Kysucká zasadli prví žiaci
3.9.2018

1.jpg

 

3. septembra opäť otvorili svoje brány senecké školy. Školský rok 2018/2019 je prvým v histórii novej ZŠ Kysucká, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2018 a jej prví žiaci sa budú vzdelávať v štyroch triedach 1. ročníka a v jednej triede 2. ročníka. Zároveň jej priestory budú využívať žiaci prvých ročníkov zo ZŠ J. G. Tajovského. Rodičom a prvým žiakom školy sa prihovorila riaditeľka školy Magdaléna Gubániová. Predstavila svoj tím, pedagogický zbor a nepedagogických pracovníkov, s ktorými  sa pustí do neľahkej úlohy rozbehnúť novú školu. Primátor Karol Kvál aj prednostka MsÚ Jarmila Répássyová vo svojich príhovoroch ocenili prácu všetkých, vďaka ktorým sa ZŠ Kysucká stala skutočnosťou a zároveň popriali novej škole veľa úspechov, ktoré ju zaradia medzi ostatné senecké školy, na ktoré sme právom hrdí.

Galéria obrázkov k článku