Jednota dôchodcov vo vianočnej atmosfére
21. 12. 2016

02

Počas adventu sa stretli seneckí členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby v sviatočnej nálade oslávili blížiace sa Vianoce.

Sála SOŠ sa 12. decembra 2016 zaplnila seneckými dôchodcami, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vianočné posedenie otvoril predseda Vladimír Kopecký, ktorý zhodnotil rok 2016 a vyslovil nádej, že v roku 2017 by sa mohli vyriešiť niektoré témy, ktoré dôchodcov ťažia – od dôchodkov až po stravovanie v mestských jedálňach. Primátor Karol Kvál, ktorý prišiel aj so svojím zástupcom Dušanom Badinským, zaprial dôchodcom šťastné Vianoce. Všetkých potešilo vystúpenie igramských žiakov ZUŠ Senec, ktorí si pod vedením doktora Brnu pripravili niekoľko inštrumentálnych aj spievaných piesní. Záverečnou z nich bola Tichá noc, ktorú si s deťmi zaspievalo aj obecenstvo.

Galéria obrázkov k článku