Jesenné upratovanie 2017
4.10.2017

01

Opäť máme možnosť poupratovať svoje domy, byty a záhrady na každoročnom jesennom upratovaní s mestom Senec. Kontajnery budú pristavené v sobotu 14. októbra 2017 a budú pod dohľadom poverených zamestnancov. Vo večerných hodinách budú odvezené. Stojiská budú štyri: pri Kevečte, na Pezinskej, na Vodnej ulici, na Kalinčiakovej pri garážach.

Čo je prípustné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov počas jesenného upratovania?

Objemný odpad: ako starý nábytok, sedačky, podlahové krytiny, sanita.

Čo nepatrí do jesenného upratovania?

Akýkoľvek stavebný odpad a pneumatiky, ktoré je možné odovzdať na skládke Červený majer a pneumatiky je povinný prevziať aj každý autoservis. Papierové kartóny Vám prevezmú na Réckej ceste v areáli bývalých Zberných surovín. Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, pesticídy, chemikálie a pod.) bude možné odovzdať na dvore pracoviska Odboru údržby a čistoty mesta na Kalinčiakovej 19 od 9.10. do 20.10.2017. Zvoz konárov zviazaných do otiepok v dĺžke max. 1,5 metra a zviazaných špagátom od rodinných domov sa bude
konať vo dvoch termínoch: 9.10.2017 a 23.10.2017. Oba termíny sú pondelky.

Galéria obrázkov k článku