„Nie je psíčkar ako psíčkar“ alebo „Psíčkari a pseudopsíčkari“
3. 3. 2017

01rr

„Nie je psíčkar ako psíčkar“ alebo „Psíčkari a pseudopsíčkari“

Mesto Senec tak ako aj iné husto osídlené mestá sa každý rok vyrovnáva s problematikou znečisťovania verejného prostredia majiteľmi psov, tzv. psíčkarmi. V každej časti mesta nájdete nezodpovedného majiteľa psa, ktorý nechá svojho miláčika vykonávať potrebu bez toho, aby to po ňom upratal. Je to nepochopiteľné, nakoľko mnohí majitelia psov sa z jednej strany prezentujú ako najväčší priatelia

zvierat a ochrancovia životného prostredia a pritom svoje okolie znečisťujú. Tým pravdaže obťažujú ostatných občanov, znižujú ich kvalitu života a dehonestujú dobré meno zodpovedných psíčkarov. Komplikovanejšia je situácia so psami v bytových domoch, kde okrem obťažovania občanov hlasným štekotom je problémom aj to, že majitelia venčia psov na sídliskách, kde sa bežne hrajú deti

a kde sa pohybujú občania. Nemôžeme sa preto diviť, že dochádza ku konfliktom medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi, ak nejaký nezodpovedný pseudopsíčkar neuprace po svojom psovi, alebo ho nechá pobehovať na voľno bez vôdzky, čo v mnohých

deťoch, ale aj dospelých vyvoláva strach a pohoršenie. Problém nezodpovedných majiteľov psov je taktiež problémom samosprávy

a mestskej polície, u ktorých sa v prvom rade občania dovolávajú pomoci.

Každý rok sa konajú akcie na riešenie predmetného problému, pričom sa aktívnejšie využívajú prostriedky prevencie ako represie. Na určitú dobu dochádza vždy k náprave, avšak mnohí majitelia psov sa ako malé deti, ktoré prestali rodičia usmerňovať,

vrátia k svojim zvykom. Mestská polícia Senec preto upozorňuje všetkých majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z. o psoch a všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov, nakoľko im v prípade porušenia týchto predpisov bude uložená pokuta v blokovom konaní až do výšky 33 eur. Zároveň ďakujeme všetkým zodpovedným

psíčkarom, ktorí dodržiavajú predpisy ako aj občanom, ktorí nám boli nápomocní pri odhaľovaní priestupcov.

Mestská polícia Senec

Galéria obrázkov k článku