Skončili sa 52. Dni Alberta Molnára Szencziho
7. 11. 2021

2 (1).JPG

 

Záverečné podujatie  Dní Alberta Molnára Szencziho sa konalo 6. novembra 2021 v divadelnej sále ZŠ Alberta Molnára Szencziho.

Uskutočnili sa všetky body programu mesačného cyklu kultúrno-spoločenských podujatí Dní Alberta Molnára Szencziho, čo je samo osebe úspech v časoch pretrvávajúcej pandémie koronavírusu.

V záverečnom programe vystúpili žiaci ZŠ A. M. Szencziho s literárnym pásmom pod názvom „Práve teraz!“ a ekumenický zbor Immanuel - Boh s nami z Reci.

Hostia podujatia sa potom presunuli do vestibulu školy, kde sa zúčastnili položenia vencov k reliéfu Alberta Molnára Szencziho.

Záverečné podujatie Dní Alberta Molnára Szencziho uzavrel svojím príhovorom Gyula Bárdos, celoslovenský predseda Csemadoku.

Foto: VCs

Galéria obrázkov k článku