Športovec roka mesta Senec za rok 2019 – internetové hlasovanie S P U S T E N É
5. 2. 2020

športovec roka-page-002

 

Blíži sa slávnostné odovzdávanie cien Športovec roka mesta Senec za rok 2019. Do ankety Športovec roka Mesta Senec 2019 prišlo 22 návrhov v kategórii jednotlivec, 5 návrhov v kategórii kolektív a niekoľko návrhov na špeciálne ocenenia. Komisia športu pri MsZ na svojom zasadnutí dňa 4.2.2020 rozhodla o udelení cien v týchto kategóriách:

Kategória deti (do 15 rokov vrátane) – 3 ocenenia
Kategória junior (do 23 rokov vrátane) – 3 ocenenia
Kategória dospelý – 5 ocenení
Kategória kolektív – 3 ocenenia
Kategória Internetové hlasovanie – 2 ocenenia – jednotlivec, kolektív
Kategória zaslúžili tréner, funkcionár
Cena primátora za šport
Absolútny víťaz

Jednou z kategórii je aj internetové hlasovanie a cenu získa športovec-jednotlivec a športový kolektív, ktorí dosiahnu najväčší počet hlasov. O tom, kto tieto ceny získa, rozhodnete práve Vy, svojim hlasom. Internetové hlasovanie spustené dnes 5.2.2020 a zahlasovať môžete len raz udelením dvoch hlasov (jednotlivec, kolektív)  a to do soboty  29.2.2020 do 24,00 hod.

Hlasujte: https://forms.gle/9mb9mAFr4jWnvk7RA

Slávnostné odovzdávanie cien Športovec roka mesta Senec za rok 2019

Termín:  4.3.2020 o 18,00 hod

Miesto:   kinosála MsKS Senec

Galéria obrázkov k článku