Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci
6.12.2018

2 (4).jpg

 

Hymnou Slovenskej republiky sa začalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci v kongresovej sále Hotela Senec.

Po doznení  hymny  sa ujal slova Ing. Karol Kvál, ktorý práve končil svoje štvrté obdobie vo funkcii primátora mesta Senec. Otvoril ustanovujúce zasadnutie, privítal hostí, oboznámil prítomných s priebehom zasadnutia a návrhom programu zasadnutia.

Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým, ktorí ho podporili v uplynulom aj v predchádzajúcich funkčných obdobiach a odovzdal poslancom ďakovné listy za prácu v uplynulom volebnom období.

Nasledovalo oznámenie výsledkov novembrových volieb  primátora a poslancov MsZ. Podpredseda Mestskej volebnej komisie Ing. László Vojtek oboznámil prítomných s výsledkami volieb a odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému primátorovi Ing. Dušanovi Badinskému, ktorý z rúk Ing. Karola Kvála prevzal aj insígnie primátora.

Nasledovalo zloženie sľubu primátora. Ing. László Vojtek prečítal zákonom  predpísaný sľub primátora mesta a Ing. Dušan Badinský  slovom „Sľubujem“ a podpisom pod text sľubu potvrdil svoj záväzok voči mestu a jeho občanom.               

Ing. Dušan Badinský týmto aktom oficiálne prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci.

Zasadnutie pokračovalo zložením sľubu poslancov MsZ. Na úvod bol prečítaný text sľubu v slovenskom aj v maďarskom jazyku, potom novozvolení poslanci slovom „Sľubujem“/“Ígérem“ a podpisom pod text sľubu potvrdili svoj sľub. Z rúk Ing. Lászlóa Vojteka prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ.

Krátkym príhovorom  vystúpil aj riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Senci plk. JUDr. Dušan Valek. Poďakoval sa Ing. Karolovi Kválovi za dlhoročnú spoluprácu na poli zlepšenia bezpečnostnej situácie v Senci a odovzdal mu pamätnú plaketu.

Designovaný primátor mesta Senec Ing. Dušan Badinský sa poďakoval voličom za dôveru a podporu. Vyjadril vôľu vytvoriť podmienky pre konštruktívnu spoluprácu vedenia mesta a mestského zastupiteľstva v záujme prosperity mesta.

Slávnostná časť, ktorú v dvoch vstupoch obohatili umelci ZUŠ Senec, bola príhovorom primátora ukončená a nasledovalo schválenie a naplnenie pracovného programu rokovania ustanovujúceho MsZ.

Galéria obrázkov k článku