Výborné výsledky Súkromnej základnej školy
6. 7. 2017

01

KOMPARO je unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania. Výborné výsledky už v prvom roku dosiahla Súkromná základná škola, ktorá sa nachádza na Kysuckej ulici. „Naši žiaci dosiahli v celoslovenskom (dobrovoľnom) testovaní vynikajúce výsledky. Veľmi sa z nich tešíme a veríme, že nastavenú latku nikdy nebudeme musieť znižovať,“ tvrdia predstaviteľky školy, ktoré sa takto vyjadrili na sociálnej sieti. Ako ďalej uviedli, výsledky sú v percentiloch (percentil = percento škôl, ktoré majú v celkovom hodnotení školy slabšie výsledky):

4. roč. MAT - 100%, SJL - 91%
6. roč. MAT - 99%, SJL - 92%, FYZ - 96%.


„Vo všetkých predmetoch sme sa zaradili k 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. Jedným z deklarovaných cieľov našej školy bolo pravidelne sa zapájať do celoslovenského dobrovoľného testovania Komparo. Nielen preto, aby sme externe testovali našich žiakov, ale najmä preto, aby sme získali pravdivý obraz o našej práci, aby sme vedeli zhodnotiť výsledky nášho snaženia a vedeli sa relevantne porovnať s ostatnými školami. Treba však povedať, že Komparo nie sú len testy. Dostávame na profesionálnej úrovni spätnú väzbu o tom, ako pracujú nielen naši žiaci, ale aj učitelia, aké výsledky dosahujeme v rámci regiónu, ako využívame potenciál žiakov, či naša klasifikácia žiakov zodpovedá ich výsledkom, teda či sme prísni alebo
benevolentní a mnohé ďalšie informácie, ktoré, ako veríme, nás budú stále posúvať vpred.“

Martina Ostatníková

Galéria obrázkov k článku