Vyhodnotenie VIII. ročníka celomestskej výtvarnej súťaže - Mária Terézia 300
6.12.2017

image028.jpg

 

V Galérii Labyrint Mestského kultúrneho strediska Senec bola 6. decembra 2017 slávnostne otvorená výstava diel žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl, ktoré vznikli na tému „Mária Terézia 300“. Decembrovou celomestskou výtvarnou súťažou vrcholilo tohtoročné spomínanie na významnú panovníčku, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu aj v našom meste. Otvorenie výstavy bolo spojené s udeľovaním ocenení autorom súťažných prác. V sprievodnom hudobnom programe odzneli adventné piesne v anglickom aj slovenskom jazyku v podaní žiakov 2. ročníka ZŠ Mlynská Senec. Bodkou za programom vernisáže bolo vystúpenie Skupiny JAMMA - ZUŠ Fándlyho Senec.

Výsledky hodnotenia komisie

Hodnotenie prebehlo dňa 30.11.2017 o 10.00. Členovia komisie boli: Ing. Dušan Badinský – viceprimátor mesta Senec, Ing. Jana Krajčovičová – útvar záujmovo-umeleckej činnosti MOS Modra, Marcela Klimeková – výtvarníčka (Pezinok) , Martin Dzurek – sochár (Modra).

ZŠ I. skupina (6rokov)

1. Dominik Moore, ZŠ A.M. Szenciho

2. Laura Margitfalvi, ZŠ A.M. Szenciho

3. Rita Oravcová, ZŠ A.M. Szenciho

    Čestné uznanie:

    Kiara Csemez, ZŠ A.M. Szenciho

ZŠ II. skupina (7-10 rokov)

1. Klára Bírová, 10 rokov, ZŠ J.G.Tajovského

2. Ádam Sándor, 8 rokov, ZŠ A.M. Szenciho

3. Ela Felvidéky, 10 rokov, ZŠ Mlynská

     Veronika Szakálová, 8 rokov, ZŠ A.M. Szenciho

Čestné uznanie:

Ema Kožehubová, 10 rokov, ZŠ Mlynská Alexandra

Fülöpová, 9 rokov, ZŠ A.M.Szenciho

Veronika Oravcová, 9 rokov, ZŠ A. M. Szenciho

Szilárd Vasilagas, 8 rokov, ZŠ A. M. Szenciho

Sándor Fedorka, 9 rokov, ZŠ A. M. Szenciho

ZŠ III. skupina (11-15 rokov)

1. Hannah Hurta, 14 rokov, ZŠ J.G. Tajovského

2. Sandra Šušla, 13 rokov, ZŠ A. M. Szenciho

3. Anita Budmerická, 13 rokov, ZŠ Mlynská

     Barbora Čintalanová, 11 rokov, Gymnázium Antona Bernoláka

     Dominik Méri, 13 rokov, ZŠ A. M. Szenciho

Čestné uznanie:

Ivanka Krišková, 13 rokov, ZŠ Mlynská

Emma Dvorská, 13 rokov, ZŠ Mlynská

Alisia Čornáková, 13 rokov, ZŠ Mlynská

Timea Čornáková, 13 rokov, ZŠ Mlynská

Terézia Korvínová, 11 rokov, Gymnázium Antona Bernoláka

Tomáš Pollák, 11 rokov, Gymnázium Antona Bernoláka

Špeciálna cena poroty

- 4.E. ZŠ J.G. Tajovského, „papierové bábiky“ - spoločná práca

- Spojená škola, Trnavská 2, technika „Warhol“ – spoločná práca

ZUŠ kategória papierové techniky – II. skupina (6-10 rokov)

1. Veronika Palková, 6 rokov, ZUŠ Fándlyho

2. Richard Pajpach, 10 rokov, ZUŠ Fándlyho

3. Adam Franek, 10 rokov, ZUŠ Fándlyho

Čestné uznanie

Timea Tkáčová, 10 rokov, ZUŠ Fándlyho

Terezka Šestáková, 9 rokov, ZUŠ Fándlyho

Szofia Fülöpová, 10 rokov, ZUŠ Fádlyho

ZUŠ kategória papierové techniky – III. skupina (11-15 rokov)

1. Nikola Furková, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

2. Sabina Beličková, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

3. David Šlosár, 14 rokov, SZUŠ Renaty Madarászovej Kristína Frolová, 11 rokov, ZUŠ         

     Fándlyho

Čestné uznanie:

Anna Lamošová, 11 rokov, SZUŠ Renaty Madaraszovej

Daniela Szabová, ZUŠ Fándlyho

Eva Daubnerová, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

ZUŠ kategória keramika plastika – III. skupina (11-15 rokov)

1. Nela Fülöpová, 14 rokov, ZUŠ Fándlyho

2. Katarína Michalková, 13 rokov, ZUŠ Fándlyho

3. Nina Kozjaková, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

Čestné uznanie:

Ema Backová, 11 rokov, ZUŠ Fándlyho

Lea Struhárová, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

Bianca Pravdová, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

ZUŠ kategória keramika reliéf – III. skupina (11-15 rokov)

1. Matúš Benček, 13 rokov, ZUŠ Fándlyho

2. Tamara Stančeková, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

3. Alexandra Terenková, 11 rokov, ZUŠ Fándlyho

Čestné uznanie:

Adrián Pasztor, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

Simona Dzurilová, 10 rokov, ZUŠ Fándlyho

Matúš Kolek, 13 rokov, ZUŠ Fándlyho

Sofia Malinovská, 12 rokov, ZUŠ Fándlyho

Alžbeta Kobolková, 13 rokov, ZUŠ Fándlyho

 

Galéria obrázkov k článku