Výučba na seneckých školách počas pandémie
19. 3. 2020

Tajovského

 

Počas pandémie koronavírusu COVID-19 prebieha vyučovanie na školách iným spôsobom. NIžšie je na rozkliknutie informácia o priebehu využovania:

Forma výučby pre žiakov základných škôl v Senci od 11. 03. 2020

Galéria obrázkov k článku