Voľby do Európskeho parlamentu

Rozhodnutím predsedu NR SR č. 28/2019  Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (ďalej len „rozhodnutie predsedu NR SR“),

určil  deň konania volieb na sobotu 25. mája 2019.
 

Mesto Senec v zmysle pokynov organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  guldanovav@senec.sk
 

 

Súbory / prílohy