Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
 
Kontaktná osoba:
 

Kristína Baďura

Mail: badurak@senec.sk

Telefónny kontakt: 02/20205132

 

 

Súbory / prílohy