Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.


Zodpovedná osoba za organizáciu volieb:

Anna Škrípová Referent personalistiky a RĽZ 02/20205132 skripovaa@senec.sk

 

 

Súbory / prílohy

Názov
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 17
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 16
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 15
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 14
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 13
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 12
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 11
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 10
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 9
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 8
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 7
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 6
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 17
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 5
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 16
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 4
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 15
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 3
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 14
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 2
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 13
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 2. kolo volieb - Okrsok 1
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 12
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 11
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 10
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 9
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 8
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 7
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 6
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 5
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 4
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 3
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 2
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie 1. kolo volieb - Okrsok 1
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2022 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov
Vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Utvorenie volebných okrskov a určení volebných miestností
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Voľby prezidenta Slovenskej republiky, informácie pre voliča v SK jazyku
Kontakt na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére