Ing. Jarmila Valčová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj Útvar ekonomiky mesta 02/20205106 jarmila.valcova@senec.sk