Mgr. Nora Csukaová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent účtovníctva a fakturácie Útvar ekonomiky mesta 02/20205112 nora.csukaova@senec.sk