Súkromná základná škola, Senec

Popis

Riaditeľka: Mgr. Iveta Barková