Informácia o zdrojoch ohrozenia a mimoriadnych udalostiach

Celá správa je uvedená v prílohe nižšie.

5. 5. 2023 10:33

 

Súbory / prílohy