Odpočet elektromerov - od 2.9. do 9.9.2019

 

OZNÁMENIE

 

Západoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že bude vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach dňa

02.09.2019 – 09.09.2019

na uliciach:

B. Bartóka

Fándlyho

Hviezdoslavova

Chalúpkova

Kalinčiakova

Letná

Liptovská

M. Urbana

Nitrianska

Priemyselná

Sládkovičova

Sokolská

Svätoplukova

Športová

 

30. 8. 2019 14:05