Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Tomášove

Obec Tomášov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Mierová 1 v Tomášove.

Viac informácií nájdete v prílohe.

 

28. 3. 2024 10:26

 

Súbory / prílohy