Výrub č. 01/2017, č. konania: ev. č.: 410/2017, parcela č. 191 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.01.2017

E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní

Výrub drevín: /orech kráľovský 1 ks/

11. 1. 2017 22:39